"מסעד לתעסוקה או מסעד למצוקה" – נייר עמדה

מטרת חוק הבטחת תשלום מזונות היא לפתור את בעיית מיעוטי היכולת- שהם הסובלים העיקריים. אולם הפתרון צריך להיות בעזרת מתן חכה ועזרה לחזרה לתעסוקה בעזרת גזר ולא יצירת מצב מצוקה והתדרדרות בשימוש במקל. נשאלת השאלה- האם הרצון לעודד נשים לצאת לעבוד לפי תוכנית "מסעד לעבודה" היא הדרך הנכונה- או שמא היא יוצרת מצב מצוקה וחוסר עבודה דווקא.

נעשו מאמצים שונים במגזרים שונים לאורך השנים לעידוד תעסוקה. נייר עמדה זה מטרתו גיבוש מודל המאמץ שניים מהפתרונות השונים שניתנו לאורך השנים, ונמצאו יעילים ונכונים למשרד האוצר. נבקש לשלב את רעיון מס הכנסה שלילי והתיקונים שנעשו לאור ועדת לרון- ובכך ליצור שינוי שנעשה במעגלים אחרים לנשים חד הוריות המפרנסות יחידות את ילדיהן וקורסות תחת הנטל.

ניר עמדה זה נכתב במסגרת לימודי התואר השני למגדר בבר אילן, כחלק מתהליך מחשבתי שהתנהל עם רוח נשית במסגרת הרצון לשינוי החוק.

מסעד לתעסוקה או מסעד למצוקה